Please wait...

Try Sallira with other theme and color combinations
Color options

Przetargi

Wyniki postępowania ofertowego z dn. 14.12.2016 r.: zakup oprogramowania CAD

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 14.12.2016 r. na zakup OPROGRAMOWANIA CAD wpłynęła jedna ważna oferta firmy:

– nazwa: GM System Sp. z o.o., adres: ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław.

Przyznana punktacja:

*kryterium Cena: 70 pkt.,

* kryterium Termin obowiązywania helpdesk 15 pkt.,

* kryterium Termin obowiązywania upgrate 15 pkt.,

Cena oferty: 15 820,00 zł.

Oferty odrzucone:

-AUTODESK (odrzucona z powodu braku podpisów i braku informacji odnośnie cech oprogramowania  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia),

-SOLIDEXPERT, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, (odrzucono z powodu braku informacji odnośnie cech oprogramowania  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia),

– PREMIUM SOLUTION al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa (odrzucono z powodu wpłynięcia oferty po terminie).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę firmy GM System Sp. z o.o. ponieważ została poprawnie przygotowana i uzyskała maksymalną liczbę punktów. Przedstawiona oferta zawiera najkorzystniejszą cenę, termin obowiązywania helpdesk, termin obowiązywania upgrate.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.