Please wait...

Try Sallira with other theme and color combinations
Color options

Dotacja z UE

Tytuł projektu:” Wzrost konkurencyjności firmy TSW poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług w zakresie wysokich technologii dla branży motoryzacyjnej i lotniczej”

Cel i planowane efekty projektu: Projekt, dotyczy wdrożenia nowych usług, nieoferowanych dotychczas przez Wnioskodawcę: pomiaru realizowana za pomocą skanera 3D i odpowiedniego oprogramowania, szybkiego prototypowania w inżynierii odwrotnej oraz frezowania wielkogabarytowego CNC. Inwestycja przyczyni się do automatyzacji produkcji, podwyższenie parametrów jakościowych i technicznych usług oraz innowacyjnych zastosowań w przedsiębiorstwie. Oferta stanie się kompletna oraz wysokospecjalistyczna, w szczególności dla branży lotniczej i motoryzacyjnej. Planowane jest rozszerzenie współpracy o nowe podmioty i rynki zbytu. Realizacja projektu będzie miała za zadanie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy w regionie Doliny Lotniczej. Działania jakie nastąpią to przede wszystkim zakup poszczególnych elementów bazy technologicznej: dwa urządzenia sterowane numerycznie- obrabiarki oraz oprogramowanie klasy CAD i CAM połączone z mobilnym skanerem i drukarką 3 D. Dokładność pomiaru wpływa na rzeczywiste odwzorowanie danego elementu. Jednak dla pewności oraz oszczędności surowca będą przeprowadzane próby seryjne za pomocą modelowania 3D. Dzięki czemu prototyp będzie zintegrowany z warunkami rzeczywistymi, pełniąc funkcje części urządzeń. Opcja ta pozwoli na tworzenie nowych części oraz zamienników do prężnie rozwijającej się branży, gdzie nowe pomysły wypierają rozwiązania obecne. Technologia bazuje na oryginalnym pomyśle Wnioskodawcy. Projekt wpływa pozytywnie na zasadę zrównoważonego rozwoju. Powstałe produkty wytworzone w zaawansowanej technologii będą przyjazne dla środowiska, ze względu na łatwą regenerację. Projekt przyczynia się do rozwoju RIS województwa podkarpackiego: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia oraz ICT. W ramach projektu zostanie zatrudniona osoba na stanowisku operator urządzeń. Projekt ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Całkowita wartość projektu: 1 805 394,00 zł.

Kwota dofinansowania: 954 070,00 zł.